top of page
MTS-MT5 Mass Account Tool

 

บทนำ

 

MTS-MT5 Mass Account Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ของ MetaTrader 5 จากการดึงไฟล์ข้อมูลมาจากโบรคเกอร์อื่นๆ

การสั่งซื้อ tool

 

tool นี้ถือเป็นส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

bottom of page