top of page
Quotes Freeze Plugin

 

บทนำ

 

ปลั๊กอิน Quotes Freeze มีหน้าที่ในการหยุดการซื้อขายเมื่อเห็นว่าราคาของหุ้นตัวนั้นไม่มีการอัพเดทในช่วงเวลาหนึ่ง นับเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงหากมีเหตุการณ์ขัดข้องเทคนิคเกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ หรือเพื่อป้องกันนักลงทุนไม่ให้ฉวยโอกาสในการทำกำไรเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น

 

การติดตั้งปลั๊กอิน

 

ก่อนที่จะทำการติดตั้งปลั๊กอินนั้น จะต้องปิดการทำงานของ MetaTrader 5 Main Server ลงชั่วคราว เพื่อที่จะทำการคัดลอกไฟล์ QuotesFreeze.dll ลงใน “MetaTrader 5 Platform/MainTrade/plugins” ที่อยู่ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ root directory

 

  1. ปิดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยคลิกที่ปุ่ม Start > Administrative Tools > Services

  2. ในหน้าต่าง Services ให้คลิกเลือก MetaTrader 5 Main Trade Server

  3. ดูที่แถบ General (อยู่ใน Services Status) คลิกที่ปุ่ม “Stop” หลังจากนั้นให้รอสักครู่จนกว่า MetaTrader Server จะหยุดการทำงาน  

  4. โอนย้ายหรือคัดลอกไฟล์ quotesfreeze.dll เข้าไปในโฟลเดอร์ “plugin” ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ root directory

  5. กลับไปที่หน้าต่าง Services คลิก “Start” เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน MetaTrader 5 Main Trade Server อีกครั้ง  

 

การสั่งซื้อปลั๊กอิน

 

ปลั๊กอินถือเป็นส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

bottom of page