top of page
Risk Tool Plugin

 

บทนำ

ปลั๊กอินนี้ช่วยในการจัดการการซื้อขายจำนวนมาก และช่วยควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการซื้อขาย โดยปลั๊กอินถูกออกแบบมาทั้งให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการได้เองหรือให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยการจัดการความเสี่ยงของ dealing desk ของโบรคเกอร์ เพื่อให้การจับคู่การซื้อขายแต่ละออเดอร์นั้นมีความเสี่ยงที่เหมาะสมกันนั้นจะถูกคำนวณจากข้อมูลเบื้องต้นที่กำหนด​

 

การติดตั้งปลั๊กอิน

 

ก่อนที่จะทำการติดตั้งปลั๊กอินนั้น จะต้องปิดการทำงานของ MetaTrader Server 4 ลงชั่วคราว เพื่อทำการคัดลอกไฟล์ MTS-RiskTool.dll ลงใน “MetaTraderServer4/plugin” ที่อยู่ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ root directory

 

  1. ปิดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยคลิกที่ปุ่ม Start > Administrative Tools > Services

  2. ในหน้าต่าง Services ให้คลิกเลือก MetaTrader Server 4

  3. ดูที่แถบ General (อยู่ใน Services Status) คลิกที่ปุ่ม “Stop” หลังจากนั้นให้รอสักครู่จนกว่า MetaTrader Server จะหยุดการทำงาน

  4. โอนย้ายหรือคัดลอกไฟล์ MTS-RiskTool.dll เข้าไปในโฟลเดอร์ “plugin” ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ root directory

  5. กลับไปที่หน้าต่าง Services คลิก “Start” เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน MetaTrader Server 4 อีกครั้ง  

 

การสั่งซื้อปลั๊กอิน

 

ปลั๊กอินถือเป็นส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

bottom of page