top of page

MetaTrader 4 Plugins

Auto-Lock Plugin

Auto-Lock Plugin ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับ Position ที่เปิดไว้เมื่อถึงระดับ Stop-Out level

 

Book-Sharing Plugin

Book-Sharing plugin ถูกออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้บัญชีผู้ใช้งานสามารถกระจายความเสี่ยงร่วมกันได้

 

Deposit Limit Plugin

Deposit Limit plugin ช่วยจำกัดสิทธิของบัญชี Manager ในการฝากเงินเข้าในบัญชีใช้งานของลูกค้าได้ในวงเงินจำกัดและกลุ่มลูกค้าที่กำหนดเท่านั้น

Order Duplication Plugin

Order Duplication plugin ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมคำสั่งการซื้อขายของบัญชีผู้ใช้งานอื่นๆ ที่เราต้องการคัดลอกเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานหลัก

Quotes Freeze Plugin

Quotes Freeze plugin มีหน้าที่ในการหยุดการซื้อขายเมื่อเห็นว่าราคาของหุ้นตัวนั้นไม่มีการอัพเดทในช่วงเวลาหนึ่ง นับเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงหากมีเหตุการณ์ขัดข้องเทคนิคเกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์

Stop-Out Mail Plugin

Stop-Out Mail plugin จะช่วยส่งอีเมลหาลูกค้าทันทีเมื่อบัญชีของลูกค้าไปแตะระดับ Stop-Out level

Commission Plugin

ปลั๊กอินนี้จะช่วยคิดเปอร์เซ็นค่าคอมมิชชั่น (commission)ให้ทันทีในแต่ละการซื้อขายที่เกิดจากลูกค้า

Pending Stop Block Plugin

Pending Stop Block Plugin ช่วยป้องกันผู้ใช้งานจากการวางออเดอร์การซื้อขาย “Buy Stop” และ “Sell Stop”

Anti-Scalping Plugin

ปลั๊กอินนี้ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการซื้อขายที่ผิดปกติเช่นการมีจำนวนการซื้อขายจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นโดยเกิดจาก Expert Advisors

Capital Tax Gains Plugin

ปลั๊กอินตัวนี้ช่วยในการคิดคำนวนภาษีจากการซื้อขาย โดยที่ภาษีจะถูกหักจากจำนวนเงินคงเหลือจากบัญชีลูกค้าทันที

Risk Tool Plugin

ปลั๊กอินนี้ช่วยในการจัดการความเสี่ยงของ dealing desk ของโบรคเกอร์ เพื่อให้การจับคู่การซื้อขายแต่ละออเดอร์นั้นมีความเสี่ยงที่เหมาะสมกัน

เราขอแนะนำให้คุณติดต่อกับทีมขายของเราเพื่อให้เราได้ดูแลคุณ และให้ข้อมูลที่คุณต้องการเกี่ยวกับ Plugin

เราจะช่วยพัฒนา Plugin ที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการใช้งานของคุณให้มากที่สุด

bottom of page